Theodoor Adriaans

Storytelling, Research, Film & Needlework

KvK 53868471

tj.adriaans@gmail.com

LIFE IS BEAUTIFUL DRESS ACCORDINGLY - INTERVIEW SERIE

Mode geeft de mogelijkheid om de kwaliteit van het leven te verrijken. Iedereen heeft de keus zich te kleden naar een eigen idee van mooi, ongeacht of dat naast een maatstaf te leggen is of niet.

 

Mooi zijn vind ik pas compleet als iemands uiterlijke verschijning in balans is met diens geest. Onze visuele identiteit is voor iedereen vrij om op een eigen manier samen te stellen. Ik heb mensen die zich niet conformeren aan het kleedgedrag van de massa gedocumenteerd in een interview serie. Dat gaf aanleiding tot een discussie / lezing op te stellen die ik uitvoerde in galerie GEMAK Den Haag.

LIFE IS BEAUTIFUL DRESS ACCORDINGLY - INTERVIEW SERIES

Fashion has the ability to enhance the quality of life. Everybody gets to choose to dress themselves to their own idea of good-looking, regardless of whether it is aligning a criterion or not.

 

To me, being beautiful means being in alignment with one's appearance and the persons heart. We are all free to compose our own unique visual identity. I've documented people who don't conform their clothing to social norms in a series of interviews. This gave motive to do a lecture at GEMAK gallery the Hague.

UPDATE 2016: The project continues on FRAGMENTS. Archive footage available on fragmentsof.com

Copyright © Theodorus Johannes (Theodoor Adriaans) 2011 - 2022