Theodoor Adriaans

Storytelling, Research, Film & Photography

KvK 53868471

tj.adriaans@gmail.com

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EP. V 'STAPHORST'

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Theodorus Johannes kijkt via de streekdrachten naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie.

 

Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, ontstaat een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem. Verschillende experts, vakmeesters en draagsters komen aan het woord om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

Overal waar mensen samenkomen ontstaat mode. In deze aflevering van Community Dressing ontdekken we hoe cultuur ontstaat in en rondom gemeenschappen. Wat voor rol heeft een streekdracht in het scheppen en behouden van een gemeenschapszin? Daarnaast gaat Theodoor de hort op met het Staphorster Stipwerk.

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EP. V 'STAPHORST'

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. Theodorus Johannes defines the state of contemporary fashion consumption by looking through the regional costumes.

 

By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, a glance of the costumes is being compared to today's fashion system. Various experts, craftsmen and wearers are questioned to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

Everywhere humans gather, fashion manifests. In this episode of Community Dressing we discover how culture springs in and around communities. What role does a regional costume play in creating and maintaining a sense of community? In addition, Theodore takes the plunge with Staphorster Stipwerk.

Copyright © Theodorus Johannes (Theodoor Adriaans) 2011 - 2021