Thijs Adriaans

Storytelling in Film and Photography

KvK 53868471

tj.adriaans@gmail.com

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EPISODE II 'MARKEN'

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Daarin ga ik als onderzoeker via de streekdrachten kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoop ik een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom ga ik verschillende experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

De tweede aflevering staat geheel in het teken van de dracht uit Marken. Het voormalige eiland stond erom bekend een paar keer per jaar te overstromen, wat ertoe leidde dat de bewoners enorm gedetailleerde vormen van borduurwerk in hun kleding verwerkte. De Marker streekdracht verschilt het meest van alle andere klederdrachten in Nederland, wat de uniekheid van de Markers onderstreept en onafhankelijk maakt.

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EPISODE II 'MARKEN'

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. As a researcher, I will look through the regional costumes to define the state of contemporary fashion consumption. By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, I hope to be able to offer a glance at the costumes compared to today's fashion system. That's why I'm going to interview experts, craftsmen and wearers to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

The second episode is all about Marken's regional dress. Formerly an island, Marken was known to flood a few times a year, leading it's inhabitants to work on highly detailed forms of embroidery in their daily wear. Clothing pieces from Marken are far different from the rest of the Dutch National Costumes, making the inhabitants of Marken boldly unique and fiercely independent.

Copyright © Theodorus Johannes (Thijs Adriaans) 2011 - 2017