Theodoor Adriaans

Storytelling in Film and Photography

KvK 53868471

tj.adriaans@gmail.com

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EP. IV 'URK'

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Daarin ga ik als onderzoeker via de streekdrachten kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoop ik een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom ga ik verschillende experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

Staan mannen en vrouwen op Urk gelijk aan elkaar? In aflevering IV  over de streekdracht van Urk bevragen we feminisme in de streekdrachten. Op Urk zul je ontdekken dat deze kleine gemeenschap een "oudewetse" levenswijze heeft die bijzonder hedendaags is.

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EP. IV 'URK'

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. As a researcher, I will look through the regional costumes to define the state of contemporary fashion consumption. By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, I hope to be able to offer a glance at the costumes compared to today's fashion system. That's why I'm going to interview experts, craftsmen and wearers to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

How equal are the men and women of Urk? In this episode about the regional costume of Urk, we question the role of feminism within costume dressing. On Urk you will discover that the “old fashioned” lifestyle of its inhabitants is still surprisingly contemporary.

Copyright © Theodorus Johannes (Theodoor Adriaans) 2011 - 2019