Thijs Adriaans

Storytelling in Film and Photography

KvK 53868471

tj.adriaans@gmail.com

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EP. III 'BUNSCHOTEN - SPAKENBURG'

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Daarin ga ik als onderzoeker via de streekdrachten kijken naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie. Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, hoop ik een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem te kunnen bieden. Daarom ga ik verschillende experts, vakmeesters en draagsters interviewen om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

Ontdek de streekdracht van Bunschoten - Spakenburg in aflevering III van de Community Dressing documentaireserie. Kom te weten hoe het is om de dracht te dragen in de 21ste eeuw; hoe de Spakenburgers door kleurgebruik aangeven in welke rouwgraad zij zich bevinden en waarom het hedendaagse modesysteem dood verklaar is.

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EP. III 'BUNSCHOTEN - SPAKENBURG'

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. As a researcher, I will look through the regional costumes to define the state of contemporary fashion consumption. By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, I hope to be able to offer a glance at the costumes compared to today's fashion system. That's why I'm going to interview experts, craftsmen and wearers to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

Discover the regional dress of Bunschoten - Spakenburg in episode III of Community Dressing. Get to know what it is like to still wear this costume in the twentyfirst century; how the Spakenburgers use color to show their state of mourning and learn why the current fashion system has become obsolete.

Copyright © Theodorus Johannes (Thijs Adriaans) 2011 - 2018