Thijs Adriaans

Storytelling in Film and Photography

KvK 53868471

tj.adriaans@gmail.com

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EPISODE I 'BRABANT'

Een jaar geleden begon ik met het onderzoeken van de (bijna verloren) Nederlandse streekdrachten met als doel een beeld te kunnen vormen uit de mode van gisteren, vandaag en misschien ook de toekomst. Waarin is mode veranderd en hoe is ze hetzelfde gebleven? Het komende jaar neem ik je in mijn documentaire-reeks mee op reis, om te ontdekken hoe mode vroeger werd gebruikt als uithangbord voor identiteit.

 

In de eerste aflevering ging ik terug naar mijn roots en onderzocht de modedracht van Noord Brabant van omstreeks het jaar 1900. Ben je benieuwd hoe de Brabantse vrouw er vroeger uit zag? In deze aflevering in bijdragen van o.a. Gerard Rooijakkers en Ans van den Bosch wat de Brabantse vrouw zo bijzonder maakt.

FRAGMENTS OF COMMUNITY DRESSING - EPISODE I 'BRABANT'

Mainly to get a clear view of the previous, current and perhaps also a future fashion system, I started researching the (almost disappeared) Dutch National regional dress about a year ago. In what way has fashion changed and where did she stay the same? In the year to come, I will take you on a documentary journey to discover how fashion was used as a tool for expressing your identity.

 

In this first episode I went back to my roots, on a quest for the regional costume of Noord Brabant (Southern Netherlands) from the era of the year 1900. Curious how the traditional women's dress of Brabant looked like? With contributions of Gerard Rooijakkers and Ans van den Bosch, we find out what make the women of Brabant so special.

"OP URK" - FASHION FILM

"De nationale klederdrachten behoren tot de monumenten die onze voorouders na lieten, als een uiting van haar persoonlijkheids-gevoel, haar persoonlijkheids-wezen, haar eigen beschaving en idealen."

- Theodoor Molkenboer 1917

 

Streekdracht zorgt ervoor dat je onderdeel bent van je groep; het is een uiterlijk kenmerk waarmee men ziet waar je vandaan komt, wat je beroep, welstand, geloof en geslacht is. Tegelijk zorgt dit traditionele kostuum ook voor hiërarchisch onderscheid tussen mensen, het is een keurslijf met soms beperkte keuzemogelijkheden.

 

In 2013 stierf op Urk de laatst overgebleven draagster van de authentieke streekdracht, er is niemand meer die deze dracht dagelijks draagt. Wat gebeurt er met een streekdracht als deze geen authentieke dragers meer heeft? Staat het vrij om ermee te doen wat we maar willen?

 

Met deze outfits bevraag ik de sociale codes binnen de streekdracht van Urk. Door te spelen met diens materiaal, details en context biedt ik nieuw perspectief op identiteit binnen Nederlandse tradities. Hoe zou een moderne streekdracht passen in de wereld van nu?

 

Download het perspakket in Nederlands (PDF) >>

"OP URK" (ON URK) - FASHION FILM

"The national costumes are amongst the landmarks left by our ancestors, as an expression of her personality-feel, her personality-being, its own civilization and ideals."

- Theodoor Molkenboer 1917

 

Regional costumes make sure you're part of your group; it’s an expression through which one can see where you come from, what your profession, wealth, religion and sex is. At the same time this traditional costume also creates hierarchical distinction between people. It is a straitjacket, sometimes with limited options.

 

On the former island of Urk, the Netherlands, the last remaining wearer of it’s regional dress passed away in 2013. This regional dress is no longer being worn on a daily bases. What happens to a regional dress if it has no more authentic wearers? Is it then free to do with it whatever we want, and who decides?

 

With these outfits, I question the social codes within Urk’s regional dress. By playing with it’s materials, details and context I try to provide a new perspective on identity within Dutch traditions. How would a modern regional costume fit in today’s world?

 

 

Download the press pack in English (PDF) >>

Copyright © Theodorus Johannes (Thijs Adriaans) 2011 - 2017